OPMAAK BASISAKTE


Betekenis?


Bij de aankoop van een appartement horen 2 delen:

  • het privatieve deel, zijnde het appartement zelf
  • de gemene delen, zijnde inkom, hall, trap, lift, tuin, oprit, ...


De gemene delen zijn eigendom van alle eigenaars in het appartementsgebouw, die in een gedwongen mede-eigendom zitten.

Voor informatie rond de wetgeving van mede-eigendom, klik hier.


Het Burgerlijk Wetboek verplicht de mede-eigenaars tot de opstelling van

  • een reglement van mede-eigendom
  • de basisakte

 Hiermee kan de notaris de notariele akte opstellen.


Via deze reglementering is het voor iedere mede-eigenaar duidelijk wat privé en gemeen is en wat hun rechten en verplichtingen zijn.

Wat jouw aandeel is in betaling van onderhoudskosten voor lift, tuin, hall,...

Hoe groter je aandeel, hoe meer je zult betalen, maar hoe meer je stem doorweegt op de algemene vergadering voor mede-eigenaars.

Zo worden veel discussies vermeden bij latere probleemstellingen.


Ik kan zorgen voor de opstelling van het gemotiveerd of met reden omkleed verslag, waarbij de kavels worden ingedeeld aan de hand van volgende

verdelingssleutels ( 1.000sten of 10.000sten).


Hoe?

  • opmeten van het onroerend goed of overname en controle van de bouwplannen
  • opmaken globaal plan met verdeling gemeen / privé


WIjzigen van een basisakte?

Dit is mogelijk maar enkel via een notariele akte.

Deze wijziging wordt op de algemene vergadering van mede-eigenaars beslist of eventueel door een vrederechter.

 

Lode Kerckhof

Duinenstraat 239, 8450 Bredene

info@lodekerckhof.be

0498 52 43 49


LAN 171726

BTW BE 0738.725.571

Rek. nr BE28 1431 1048 4620

© Lode Kerckhof