OMGEVINGSLOKET / VERGUNNINGEN

WAARVOOR HEB JE EEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG ??

 • voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
 • voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
 • voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
 • voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw


 • voor het vellen van grote bomen (= op 1m hoogte een diameter van >1m)
 • voor het ontbossen
 • voor het aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem
 • voor het gebruiken van een grond als opslag of parking


 • voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
 • voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen

LANGE PROCEDURE


 • aanvraag omgevingsproject
 • melding omgevingsproject
 • aanvraag nieuwe verkaveling
 • bijstelling van een bestaande verkaveling
 • verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door exploitant
 • verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door niet-exploitant
 • melding van de bijstelling van de milieuvoorwaarden voor klasse 3
 • vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden bij de minister door exploitant
 • overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning
 • melding stopzetting of verval van de vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • schorsing of opheffing van de vergunnin van een ingedeelde inrichting of activiteit

KORTE PROCEDURE

Wat kunt u verwachten?

   verzamelen van de nodige documenten

    begeleiding in het proces

   indienen op het digitaal platform: www.omgevingsloket.be

   opvolging tot goedkeuring van het dossier

voorbeeld van een ophogingsdossier

Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is?

Of moet u dergelijke werken melden? Dan kunt u gebruik maken van de snelinvoer van het omgevingsloket. 


Voorwaarden

 • ingrepen zonder wijzigingen aan de constructie en/of
 • het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of
 • het wijzigen van de hoofdfunctie.


Let op:

In een aantal gevallen zijn dit soort werken vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Om te weten of dit ook in uw situatie geldt, moet u navraag doen bij uw landmeter of de gemeente.


Enkele voorbeelden:

 

Handelingen rond een gebouw

 • tuinornament
 • barbecue
 • brievenbus
 • omheining
 • haag
 • schotelantenne
 • kleine windturbine
 • zonnepanelen
 • airco
 • stacaravan of mobilhome
 • beperkte opslag van materiaal


Plaatsen van vrijstaand of aangebouwd  bijgebouw

 •  tuinhuis
 •  garage of carport
 •  aangebouwde veranda
 •  serre
 •  poolhouse


Werken aan gevels en daken of binnenverbouwingen

 •  binnenverbouwingen
 •  vervangen van de dakbedekking
 •  plaatsen van een dakraam
 •  vervangen van de ramen
 •  schilderen van gevels / aanbrengen gevelbekleding

 

Uitvoeren van lage constructies bij een gebouw

 • zwembad of zwemvijver
 • terras of andere verharding
 • siervijver
 • beperkt sportveld


Landschapsbeheer

 • boom en/of reliefwijziging


Handelingen op een gebouw

 • schotelantenne
 • zonnepanelen
 • airco
 • windturbine
   

Lode Kerckhof

Duinenstraat 239, 8450 Bredene

info@lodekerckhof.be

0498 52 43 49


LAN 171726

BTW BE 0738.725.571

Rek. nr BE28 1431 1048 4620

© Lode Kerckhof