Voor alle opmetingen kan zowel een digitale versie als een papieren exemplaar verkregen worden.

Alles naar wens van de klant om een direct bruikbaar plan af te leveren.

OPMETINGEN

BESTAANDE TOESTAND

INPLANTINGSPLAN

= Algemeen werkbaar plan als basis voor toekomstige werkzaamheden.


Enkele voorbeelden:

 • nuttige oppervlakte van het terrein bepalen
 • bouwaanvraag op vraag van archtitect
 • terreinprofielen met hoogtemeting (TAW of lokaal)
 • berekening van het grondverzet
 • opmaken lengteprofiel
 • afsluitingen opmeten voor het plaatsen van een nieuwe afsluiting
 • ... 
   

  OMGEVINGSVERGUNNING

  = Opmeten van de noodzakelijke elementen tot het bekomen van een vergunning.


  Enkele voorbeelden:

  • kap-, sloop- en bouwvergunning, ....
  • aanleg toegangsweg, nieuwe verharding, ...
  • bij- of aanbouwen van een constructie, ....
  • ophogingsdossiers bij landbouwgrond + vooronderzoek 
  • verkavelingsdossiers
  • ...


  Voor meer informatie, klik hier.


  ASBUILT- OF GRB-PLAN

  = Opmeten van de bestaande toestand voor het asbuiltplan of voor het ontwerp van studiebureaus. De klant heeft de keuze tussen een opmeting in GRB-codering of niet.


  Enkele voorbeelden:

  • GRB-meting
  • asbuilt-plan voor aannemers
  • bestaande toestand wegenis voor studiebureaus
  • GRB-bijhouding
  • ...


  Voor meer informatie, klik hier.


  ARCHITECTUURPLAN

  = Plan op maat naar de wensen van de architect met opmetingen van onder andere het grondplan, de aanpalende gebouwen en de profielen van de gevels.


  Enkele voorbeelden:

  • renovatiewerken
  • sloopvergunning
  • plattegrond verdiepingen
  • ....


  Voor meer informatie, klik hier.

   

  HOOGTE- EN VOLUMEMETINGEN

  Hoe groot is mijn stock?

  Wat is mijn grondverzet?

  Wat is het hoogteverschil op mijn terrein?

  Hier kunt u terecht met uw vraag !


  Door middel van de opmeting van het stuk grond wordt een DTM

  (of Digitaal Terrein Model) gecreëerd.

  Afhankelijk van het resultaat van het model en de wensen van de opdrachtgever kan er overgegaan worden uit uitgraving, egalisatie of ophoging van het perceel. 


  Voor meer informatie, klik hier.

   

  INFRASTRUCTUUR

  = Opmeten van bovengrondse en ondergrondse leidingen, buizen en/of kabels.

  De rioleringsputten kunnen zowel boven- als ondergronds opgemeten worden.


  Enkele voorbeelden:

  • in open sleuf
  • opmaak aquadatafiches (riolering)
  • opmeten van in- en uittrede van een boring
  • ....

  ANDERE OPMETINGEN

  • bepaling coordinaten duiventil
  • archeologische sites afbakenen en opmeten ( in x,y,z )
  • ...

  Lode Kerckhof

  Duinenstraat 239, 8450 Bredene

  info@lodekerckhof.be

  0498 52 43 49


  LAN 171726

  BTW BE 0738.725.571

  Rek. nr BE28 1431 1048 4620

  © Lode Kerckhof