PLAATSBESCHRIJVINGEN

= een schriftelijke vaststelling van de huidige toestand van het onroerend goed.

De afgeleverde versie van de plaatsbeschrijving kan zowel in papieren of digitale versie.

De kostprijs is afhankelijk van de grootte van het onroerend goed,

vraag daarom een offerte aan op maat.

AANVANG EN EIND VAN DE HUUR


Ter bescherming van zowel huurder als verhuurder is het verplicht een plaatsbeschrijving op te maken bij intrede van nieuwe huurder. 


Nut?

 • beide partijen zijn akkoord dat de toestand van het goed perfect beschreven staat in de plaatsbeschrijving.
 • als de huurder het goed zou verlaten, wordt er een plaatsbeschrijving einde van de huur opgemaakt. Deze plaatsbeschrijving vergelijkt de intrede met de uittrede. 
 • indien er effectief schade wordt vastgesteld, dan moet de huurder deze herstellen. Tenzij het om schade gaat waar de huurder niet voor aansprakelijk kan gesteld worden.


Voor welke onroerende goederen?

Een plaatsbeschrijving kan opgemaakt worden voor alle onroerende goederen die verhuurd worden:

 • woningen
 • appartementen
 • handelspanden
 • kantoren
 • garages
 • ... 


Wetgeving:

De wet stelt dat het aan de verhuurder is om te bewijzen dat de huurder de schade heeft veroorzaakt, daarom is een plaatsbeschrijving bij intrede van cruciaal belang. 

In het burgelijk wetboek staat dat de huurder aansprakelijk is voor de schade die hij toebrengt aan het eigendom dat hij huurt.


Het verslag:

Er wordt een gedetailleerde en schriftelijke vaststelling aangevuld met een ruime fotoreportage. Het verslag wordt der ondertekening doorgestuurd naar de betrokken partijen en de opdrachtgever en kan eventueel later neergelegd worden bij het registratiekantoor. 

AANVANG EN EINDE VAN DE WERKEN


Ter bescherming van de aanpalende eigendommen die mogelijks binnen het schadebereik van de werken vallen.

Door werkzaamheden kunnen andere in de buurt gelegen constructies schade ondervinden. Het is raadzaam om voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op te maken, zodat de huidige toestand vastgelegd wordt vooraleer er gestart wordt met de werkzaamheden. 

Tijdens de werkzaamheden kan er een tussentijdse/controle plaatsbeschrijving plaatsvinden om de stand van zaken duidelijk te illustreren.

Bij voltooiing van de werken zal er een evaluatie gemaakt worden of er effectief schade werd veroorzaakt door de werkzaamheden.


Nut?

 • beide partijen gaan akkoord over de bestaande toestand voor aanvang van de werken.
 • zekerheid bij latere discussies voor de uitbetaling van eventuele schade.  


Voor welke onroerende goederen?

Een plaatsbeschrijving kan opgemaakt worden voor alle onroerende goederen:

 • huizen
 • appartementen
 • handelspanden
 • kantoren
 • garages
 • opritten
 • openbaar domein
 • ...


Wetgeving:

Als de aannemer of bouwheer een ABR-polis afsluit voor het bouwen van een nieuwbouw of afbraak van een oude woning, wordt hij verplicht door de verzekeringsmaatschappij om de nodige plaatsbeschrijvingen op te maken. 

Zonder polis is dit niet verplicht, maar zeker en vast verstandig om het wel te doen.


Het verslag:

Er wordt een gedetailleerde en schriftelijke vaststelling aangevuld met een ruime fotoreportage. Het verslag wordt der ondertekening doorgestuurd naar de betrokken partijen en de opdrachtgever.

 

Lode Kerckhof

Duinenstraat 239, 8450 Bredene

info@lodekerckhof.be

0498 52 43 49


LAN 171726

BTW BE 0738.725.571

Rek. nr BE28 1431 1048 4620

© Lode Kerckhof