VERKAVELINGEN

Het te verkavelen perceel wordt opgemeten en onderworpen aan een grensonderzoek met een globaal plan als eindresultaat.

Afhankelijk van de aanwezige stedenbouwkundige voorschriften wordt het perceel verdeeld in 2 of meer loten bouwgrond en in samenspraak met de opdrachtgevers ingediend voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.


Wat kunt u verwachten?

  • vooronderzoek of uw grond wel degelijk kan verkavelt worden
  • opmeten van de bestaande toestand met grensonderzoek
  • verdeling in loten
  • verkaveling aanvragen
  • verkavelingsvergunning verkrijgen
  • plaatsen van de grenspalen 
  • opmaken van PV van opmeting voor elk lot + prekadastratie

Opmerking:

Momenteel spreekt men van een omgevingsvergunning = deze vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieu- en verkavelingsvergunning.


Er is ook nog iets als een stedenbouwkundige attest.

Dit attest heb je nodig indien je aanvraag indient voor 1 bouwgrond en is 2 jaar geldig.

VERKAVELINGSWIJZIGING


Binnen een niet-vervallen verkaveling kan elke eigenaar een wijziging aanvragen van zijn perceel. De wijzigingen kunnen over verschillende elementen gaan:

  • indeling van het perceel
  • inplanting van het gebouw of eventuele aanbouw
  • wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften


Als landmeterkantoor stel ik met veel plezier het aanvraagdossier op voor u.

Opmetingsplan

Proces verbaal van splitsing

Verkavelingsplan

Lode Kerckhof

Duinenstraat 239, 8450 Bredene

info@lodekerckhof.be

0498 52 43 49


LAN 171726

BTW BE 0738.725.571

Rek. nr BE28 1431 1048 4620

© Lode Kerckhof