ACTIVITEITEN


Wat kan ik voor u betekenen?

OPMETING 

    BESTAANDE TOESTAND

 • opmeten bestaande toestand
 • architectuurmeting
 • ophogingsdossier
 • hoogtemeting van een terrein
 • GRB- en asbuilt-meting
 • omgevingsvergunning
 • volumemeting
 • ...

OPMETING

    MET GRENSBEPALING

 • PV van opmeting
 • PV van splitsing
 • PV van afpaling
 • PV van ruil
 • verkaveling
 • ...

OPMAAK BASISAKTE


 • verdeling gemene delen
 • gemotiveerd of met reden omkleed verslag
 • berekening van de quotiteiten

PLAATSBESCHRIJVING

 

 • in- en uittrede van huurders
 • aanvang en einde werkzaamheden
 • openbaar domein


OMGEVINGSLOKET / VERGUNNING

 

 • terreinaanlegwerken diverse gronden
 • aanleg oprit, terras, bouwwerken
 • regularisatie van gedane werken
 • regularisatie van werken reeds in uitvoering
 • splitsing van perceel (verkaveling)
 • aan- of herbouwen aan de woning
 • ...

ZETTINGSMETING & MONITORING


 • wateronttrekking rond bouwwerken
 • controle bij afbraakwerken
 • controle bij ondergrondse boringen
  (onder spoorweg / autostrade)
 • ...

SCHATTING


 • verkoop / aankoop
 • VLABEL - bij nalatenschap
 • pand inbrengen in vennootschap
 • berekenen van de huurwaarde
 • hypothecair krediet
 • verdeling bij echtscheiding
 • ...

UITZETWERK & WERFOPVOLGING


 • wegenwerken
 • bouwwerken
 • (periodieke) werfopvolging
 • grenspalen
 • aanleg tuin
 • algemene uitzetwerken
 • ...

VERKAVELING


 • opmaken globaal plan
 • ontwerpen van de verkaveling
 • opsplitsen van de loten
 • indienen van het verkavelingsdossier
 • opvolgen van de administratie
 • afpalen van de loten
 • ...